Công ty FPT Bình Phước

Công ty FPT Bình Phước

Địa chỉ:

Điện thoại:0973420950

Website:

Làm việc theo tuyến: khu vực Đồng Xoài, Đồng Phú, Phước Long

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhân viên kỹ thuật

Công ty FPT Bình Phước

Bình Phước 7-10 triệu 22/08/2022