CÔNG TY CPĐTTMBĐS NHẬT NAM - VĂN PHÒNG BÌNH PHƯỚC

CÔNG TY CPĐTTMBĐS NHẬT NAM - VĂN PHÒNG BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ:85 VÕ VĂN TẦN(Đ20) PHƯỜNG TÂN BÌNH TP ĐỒNG XOÀI BÌNH PHƯỚC

Điện thoại:02713 818181

Website:BĐSNHATNAM.COM.VN

CTY CP ĐTTM BĐS NHẬT NAM TIỀN THÂN LÀ CTY TNHH MTV HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BĐS. THÁNG 7/2019 CTY LÊN CTY CỔ PHẦN VÀ TIẾP TỤC KINH DOANH LĨNH VỰC BĐS VÀ CHUỔI NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, CHO THUÊVV....VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÌNH PHƯỚC ĐƯỢC THÀNH LẬP 6/2020 MỤC TIÊU CỦA VP BÌNH PHƯỚC LÀ TÌM QUỸ ĐẤT ĐỂ LÀM DỰ ÁN, MỜI GỌI NHÀ ĐẦU TƯ HỘP TÁC CÙNG CTY VÀ CHIA SẼ LỢI NHUẬN...

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

CÔNG TY CPĐTTMBĐS NHẬT NAM - VĂN P...

Bình Phước Thoả thuận 31/08/2020