Công ty Cp Manda Paint Việt Nam

Công ty Cp Manda Paint Việt Nam

Địa chỉ:

Điện thoại:02713885766

Website:

Công ty Cp Manda Paint Việt Nam là công ty sản xuất kinh doanh chất phủ coating như: Sơn tường gốc nước và gốc dầu, sơn epoxy, sơn gỗ, sơn sắt mạ kẽm... Với mục tiêu trở thành công ty Việt Nam lớn nhất trong lĩnh vực sơn gốc dầu và gốc nước nói riêng và chất phủ bề mặt nói chung. Hiện nat, công ty đang phát triển quy mô sản xuất trên toàn lãnh thổ Việt nam với các nhà mày tại các khu vực Bắc - Trung- Nam

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Tuyển dụng gíam đốc miền

Công ty Cp Manda Paint Việt Nam

Bình Phước 20-25 triệu 30/09/2021

Tuyển dụng trưởng khu vực

Công ty Cp Manda Paint Việt Nam

Bình Phước 12-15 triệu 30/09/2021