CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ

Địa chỉ:KCN Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Điện thoại:0368.575 763

Website:

Công ty hiện tại đang hoạt động về lĩnh vực giáo dục lĩnh vực chính là Mầm non

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Giáo viên tiếng Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON QUỐ...

Bình Phước 15-20 triệu 27/04/2024

(Gấp) Giáo viên tiếng anh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG MẦM NON QUỐ...

Bình Phước 15-20 triệu 07/07/2024