Công ty cổ phần mahima glove

Công ty cổ phần mahima glove

Địa chỉ:Tổ 5, ấp 4, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại:0789889256

Website:mahimaglove.com.vn

Công ty Cổ phần Mahima Glove chuyên sản xuất găng tay Y tế Nitrile không bột. Là Công ty tiên phong ở Việt Nam về việc lắp dựng xây chuyền sản xuất Găng tay t tế với Công nghệ, kỹ thuật hoàn toàn do Kỹ Sư Việt Nam thiết kế

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Công ty cổ phần mahima glove

Bình Phước 12-15 triệu 03/07/2021