Công ty Cổ phần FSC Việt Nam

Công ty Cổ phần FSC Việt Nam

Địa chỉ:Lô C1-C14, Đường số 1, KCN Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại:0392307157

Website:www.kimtingroup.com

Công ty CP. FSC Việt Nam là một thành viên của Tập Đoàn Kim Tín, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ván MDF

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

(Gấp) TUYỂN GẤP LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Công ty Cổ phần FSC Việt Nam

Bình Phước 7-10 triệu 31/12/2021