Công ty CEL

Công ty CEL

Địa chỉ:

Điện thoại:0767 813 103

Website:

Công ty CEL đang làm Nghiên cứu Chuỗi Giá Trị Gỗ Cây Công Nghiệp Miền Đông Nam Bộ để xây dựng định hướng đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu bền vững cho các ngành sản xuất cần tận dụng nguồn gỗ cây công nghiệp lâu năm như cây cao su, cây keo...

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhân viên nghiên cứu thực địa

Công ty CEL

Bình Phước Thoả thuận 08/08/2022