Chi Nhánh - Công ty TNHH chỉ sợi cao su Thành Công

Chi Nhánh - Công ty TNHH chỉ sợi cao su Thành Công

Địa chỉ:ĐT 741, xã tân lập - Đồng phú - Bình Phước

Điện thoại:0271.384.3979

Website:

Là công ty thứ 3 trong nước sản xuất chỉ sợi cao su từ mủ Latex

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Chi Nhánh - Công ty TNHH chỉ sợi c...

Bình Phước 20-25 triệu 24/04/2023