Công ty TNHH TM Giày Da Vietcan

Công ty TNHH TM Giày Da Vietcan

Địa chỉ:Lô A9.4, KCN Chơn Thành 1, ấp 2, Thành Tâm, Chơn Thành, Bình Phước

Điện thoại:0917501105

Website:

Công ty sản xuất giày Manittobah

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Công ty TNHH TM Giày Da Vietcan

Bình Phước Thoả thuận 15/07/2019