CÔNG TY TNHH SƠN CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH SƠN CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ:Số 672 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội., Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Website:

Công ty chuyên sản xuất sơn công nghiệp

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Công nhân sản xuất

CÔNG TY TNHH SƠN CÔNG NGHIỆP

Bình Phước Thoả thuận 01/08/2017

Nhân viên quản trị mạng

CÔNG TY TNHH SƠN CÔNG NGHIỆP

Bình Phước Thoả thuận 01/08/2017

Nhân viên kinh doanh

CÔNG TY TNHH SƠN CÔNG NGHIỆP

Bình Phước Thoả thuận 01/08/2017

Nhân viên kế toán sản xuất

CÔNG TY TNHH SƠN CÔNG NGHIỆP

Bình Phước Thoả thuận 01/08/2017