Công ty nội thất Tinh Phẩm

Công ty nội thất Tinh Phẩm

Địa chỉ:1 phần lô H14 và lô H15, KCN Bắc Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại:1111111111

Website:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH HIỆN TRƯỜNG ...

Công ty nội thất Tinh Phẩm

Bình Phước Thoả thuận 15/06/2023