CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRÀNG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRÀNG AN

Địa chỉ:275 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân,Hà Nội

Điện thoại:0934269994

Website:

2dsaokdaio

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRÀNG AN

Bình Phước Thoả thuận 17/08/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRÀNG AN

Bình Phước Thoả thuận 17/08/2017

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRÀNG AN

Bình Phước Thoả thuận 17/08/2017

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TRÀNG AN

Bình Phước Thoả thuận 17/08/2017