Bưu Điện Tỉnh Bình Phước

Bưu Điện Tỉnh Bình Phước

Địa chỉ:Số 416, QL14, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước

Điện thoại:02713883260

Website:

Bưu điện tỉnh Bình Phước trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2008. Bưu điện tỉnh Bình Phước luôn tự hào là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ Bưu chính chủ lực trên địa bàn với chất lượng dịch vụ ngày càng cao, gắn nhiệm vụ kinh doanh với nhiệm vụ phục vụ nhân dân, các cơ quan Đảng, Nhà nước và phát triển DV Bưu chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đồng thời Bưu điện tỉnh Bình Phước cũng đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh các dịch vụ Tài chính (DV Ngân hàng, Bảo hiểm Nhân thọ, Phi nhân thọ Bưu điện, Dịch vụ Đại lý bán vé máy bay, Dịch vụ thu hộ, chi hộ…) và dịch vụ Phân phối truyền thông cung cấp bán các sản phẩm như lịch, hàng tiêu dùng, tập học sinh,...

Tài khoản xác thực