CÔNG TY TNHH AZIMO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH AZIMO VIỆT NAM

Địa chỉ:

Điện thoại:0466728383

Website:

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất máy lọc nước. Do mở rộng dây chuyền sản xuất công ty

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Kỹ sư cơ điện

CÔNG TY TNHH AZIMO VIỆT NAM

Bình Phước Thoả thuận 31/10/2017

Nhân viên sản xuất

CÔNG TY TNHH AZIMO VIỆT NAM

Bình Phước Thoả thuận 31/07/2017

Nhân viên lái xe

CÔNG TY TNHH AZIMO VIỆT NAM

Bình Phước Thoả thuận 31/07/2017

Kỹ sư cơ điện

CÔNG TY TNHH AZIMO VIỆT NAM

Bình Phước Thoả thuận 31/07/2017

Nhân viên kế toán kho, Nhân viên k...

CÔNG TY TNHH AZIMO VIỆT NAM

Bình Phước Thoả thuận 31/07/2017

Nhân viên kinh doanh

CÔNG TY TNHH AZIMO VIỆT NAM

Bình Phước 12-15 triệu 31/07/2017