CÔNG TY CP SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM

CÔNG TY CP SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ:KCN GIÁN KHẨU - GIA VIỄN - NINH BÌNH

Điện thoại:02293898198

Website:

CHUYÊN SẢN XUẤT Ô TÔ

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY CP SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI T...

Bình Phước Thoả thuận 30/10/2018

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN QUỐC

CÔNG TY CP SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI T...

Miền bắc Thoả thuận 10/10/2018

KỸ SƯ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI T...

Miền bắc Thoả thuận 10/10/2018

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY CP SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI T...

Bình Phước 3-5 triệu 13/09/2018